Landbruk îndeplineşte promisiunile oferite clienţilor sãi prin respectarea normelor în vigoare pentru controlul calitãţii. Auditatã periodic, compania asigurã regimul greenfield pentru unitãţile sale de producţie printr-o serie de certificãri obţinute:

  • Certificare pentru implementarea cu succes a Sistemului de Management al Calităţii (ISO 9001:2008)
  • Certificare pentru implementarea cu succes a Sistemului de Management al Mediului (ISO 14001: 2004) 
  • Certificare pentru implementarea cu succes a Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (OHSAS 18001:2007). 
  • Firma  a fost certificată, de asemenea, și pentru îndeplinirea cerinţelor standardului ISO 22000:2005 referitor la Sistemele de Management ale Siguranţei Alimentelor

 

Întreaga activitate a companiei este structurată astfel încât efectele nocive asupra mediului să se apropie de minimul posibil.

Terenul pe care se desfășoară activitățile Landbruk este prevăzut cu diverse metode de protecție a mediului înconjurător, precum: filtru sanitar, punct sanitar veterinar, sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră, pluvială și de evacuare a dejecțiilor și o stație de epurare mecano-biologică.

Atât amplasamentul terenului, cât și interiorul fermei sau tehnologizarea proceselor de creștere a porcinelor sunt gândite astfel încât mediul înconjurător să nu fie afectat, iar rezultatele serviciilor oferite să fie calitative.

Respectul față de mediu nu este cu nimic mai prejos față de respectul arătat față de clienții noștri din România sau de peste hotare.