În perioada 1970-1992, terenul ce acum aparține companiei Landbruk a fost dedicat tot unui complex zootehnic de creștere și îngrășare a suinelor ce a deținut o capacitate de 32.000 porci.

În cadrul complexului au existat 20 hale de producție și clădiri anexe sau diverse facilități, precum: magazii, centrală termică, atelier mecanic, sediu administrativ, cantină, filtru sanitar, punct sanitar veterinar, abator. De asemenea, exista amenajat un sistem de alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, canalizare de evacuare dejecții și o stație de epurare mecano-biologică. După  revoluție, între 1989 și 1992, situația  complexului  a  atins un prag critic ce a avut ca efect depopularea acestuia, în ciuda faptului că în ultimii ani se realizaseră investiții majore pentru mărirea capacitățiilor de producție.

Pe parcursul celor 20 ani s-au distrus o serie de instalații atât în interiorul halelor pentru creșterea și îngrășarea porcilor, cât și în exteriorul acestora. Ca urmare a acestor distrugeri,  complexul  nu  a  mai  funcționat,  iar  repunerea  în  funcțiune  necesita  un  efort financiar considerabil pentru reabilitarea instalațiilor și a halelor din complex care necesitau o serie de reparații.

Astfel, firma S.C. Landbruk S.R.L. a preluat acest obiectiv care acum, în prezent, s-a materializat în cea mai mare companie de producție și creștere a porcinelor. Proiectul curent a adaptat clădirile existente (grajduri pentru animale), nefuncționale la acea vreme, la noile cerințe tehnologice privind creșterea porcinelor. În plus, toate reparațiile și reabilitările necesare ce erau imposibil de efectuat în trecut s-au concretizat astăzi într-o afacere înfloritoare.